* Αρχική Σελίδα

Συνέδριο «Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 1821», 27 – 28 Ιανουαρίου 2023, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

* Αρχική Σελίδα

Έκθεση «Εγώ την αλήθεια…» (Απομνημονεύματα – Υπομνήματα – Ενθυμήματα – Αναμνήσεις – Διηγήσεις), 27 Ιανουαρίου – 26 Φεβρουαρίου 2023, Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης – Οικία Πανουργιά, Άμφισσα