Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, στα Γραφεία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, στις 29 Μαΐου 2023, 10.00 – 13.00