4η Αναρριχητική Συνάντηση στις Πόρτες (Άγιος Κωνσταντίνος Άμφισσας), στις 27 – 28 Μαΐου 2023