Παρουσίαση του βιβλίου «Αρχείο Ζεΐνη (Καστελλίων Φωκίδος) 1700 – 1900: Οι συναλλαγές στην Τουρκοκρατία και τη μετεπαναστατική Κεντρική Στερεά Ελλάδα» του Δημητρίου Χαλατσά, 22 Απριλίου 2023, 11.00, Οικία Πανουργιά – Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης, Άμφισσα