Ημερίδα δημοσιοποίησης «Ο Παραδοσιακός Ελαιώνας της Άμφισσας: Η νέα σελίδα στην ολοκληρωμένη διαχείρισή του», 7 Απριλίου 2023, 18.00, Άμφισσα

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, 18.00

Συνεδριακό Αμφιθέατρο Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άμφισσα