Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: Συγκέντρωση Αγαθών για την Ουκρανία, 19 – 26 Μαρτίου 2022, Άμφισσα