Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 30 Μαρτίου 2023, 9.30 – 12.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας