Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών: Άμφισσα (6 έως 10/2), Δεσφίνα (7/2), Ιτέα (8/2), Γαλαξείδι (9/2), Δελφοί (10/2)

Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών

Δευτέρα 6 έως Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, 9.00 – 15.00
Άμφισσα, Πνευματικό Κέντρο

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023, 9.00 – 13.00
Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, 9.00 – 13.00
Ιτέα, Δημοτικό Ωδείο

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, 9.00 – 13.00
Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, 9.00 – 13.00
Δελφοί, ΚΕΠ