Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας: Πρόσκληση για συμμετοχή στην προετοιμασία – οργάνωση της Νύχτας των Στοιχειών