Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών: Άμφισσα (19 έως 23/12), Γραβιά (19/12), Γαλαξείδι (20/12), Δεσφίνα (21/12), Ιτέα (22/12), Δελφοί (23/12)

Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 123 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 15.00
Άμφισσα, Πνευματικό Κέντρο

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου  2022, 9.00 – 13.00
Γραβιά, Πνευματικό Κέντρο

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Γαλαξίδι, Περιφερειακό Ιατρείο

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Ιτέα, Δημοτικό Ωδείο

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δελφοί, ΚΕΠ