Εμπορικός Σύλλογος Άμφισσας: Εορταστικό Ωράριο, 18 Δεκεμβρίου 2022 – 2 Ιανουαρίου 2023