Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 19 Δεκεμβρίου 2022, 10.00 – 13.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας