Ενενήντα πέντε χρόνια «Μεγάλο Καφενείο»: Επέτειος με Καμπαρέ και σπέσιαλ μενού, 17 Δεκεμβρίου 2022, Πλατεία Κεχαγιά (Πάνω Πλατεία), Άμφισσα