Στη Γκιώνα (Ντεντεβρεντές, 1.971 μ.) με τον ΕΟΣ Άμφισσας, 18 Δεκεμβρίου 2022

Ώρες πορείας: 4
Αναχώρηση από τον Σύλλογο: 7:30
Πληροφορίες – συμμετοχές: τηλ. 6984282111, 6934375044