Χριστούγεννα στην Άμφισσα, 8 Δεκεμβρίου 2022 – 9 Ιανουαρίου 2023