Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών: Άμφισσα (12 έως 16/12), Γραβιά (12/12), Ιτέα (13/12), Δεσφίνα (14/12), Γαλαξείδι (15/12), Δελφοί (16/12)

Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 15.00
Άμφισσα, Πνευματικό Κέντρο

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου  2022, 9.00 – 13.00
Γραβιά, Πνευματικό Κέντρο

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Ιτέα, Δημοτικό Ωδείο

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Γαλαξίδι, Περιφερειακό Ιατρείο

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δελφοί, ΚΕΠ