Δράση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού – Τ.Τ. Άμφισσας, κάθε Σάββατο, 10.30 – 12.00, Πλατεία Μητρόπολης Άμφισσας