Δράση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού – Τ.Τ. Άμφισσας, κάθε Σάββατο, 14.00 – 16.00, Πλατεία Μητρόπολης Άμφισσας

Τα Πουλιά επιλέγουν να διοχετεύουν την ενέργειά τους δημιουργώντας κάθε εβδομάδα στο Σμήνος και κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα, για να φτιάξουμε τον κόσμο που θέλουν! Με τη βοήθεια του Σοφού, του Γοργού και του Γαλάζιου Πουλιού, δηλαδή του Αρχηγείου, θέτουν στόχους, προτείνουν δράσεις, συζητάμε και καταλήγουν στις δράσεις που θα υλοποιήσουν βάσει των στόχων, προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν τις δράσεις, αξιολογούν τον αντίκτυπο κάθε δράσης στην κοινωνία και δημιουργούν ανοίγοντας τα φτερά μας για ολοένα και πιο μακρινά ταξίδια!