Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών: Άμφισσα (3 έως 7/10), Γραβιά (3/10), Γαλαξείδι (4/10), Ιτέα (5/10), Δεσφίνα (6/10), Δελφοί (7/10)

Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στον Δήμο Δελφών

Δευτέρα 3 έως Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, 8.00 – 14.00
Άμφισσα, Πνευματικό Κέντρο

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Γραβιά, στο Πνευματικό Κέντρο

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Ιτέα, Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δεσφίνα, Γυμναστήριο

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, 9.00 – 13.00
Δελφοί, ΚΕΠ