Εβδομάδα Κινητικότητας στην Άμφισσα, 16 – 22 Σεπτεμβρίου 2022