Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 22 Σεπτεμβρίου 2022, 17.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας