Οι πρώτες αναγκαίες κινήσεις – δράσεις για τον Ελαιώνα (της Αφροδίτης Παπαθανάση)

Οι συναντήσεις και συσκέψεις για τον Ελαιώνα είναι χρήσιμες όταν οδηγούν σε μια ολιστική προσέγγιση της εκμετάλλευσης και των αναγκαίων υποδομών, αλλά και ταυτόχρονα δεν καθυστερούν κινήσεις και δράσεις.

Με τη λογική αυτή, στη μεγάλη σύσκεψη που έλαβε χώρα λίγες μέρες πριν, με τη συμμετοχή Υπουργών, του Βουλευτή Φωκίδας και του Δημάρχου Δελφών και την ανακοίνωση για δημιουργία θεματικών επιτροπών, καλό θα ήταν να έχουμε εικόνα ποιες δράσεις κινήσεις μπορούν άμεσα να προχωρήσουν και ποιες χρειάζεται να τεθούν σε «αναμονή» προς εκπόνηση ενός συνολικού σχεδιασμού.

Θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα:

1. Είναι μεγάλη ανάγκη να γίνεται συστηματικά έλεγχος στην ποιότητα και προϋποθέσεις λειτουργικότητας κατά την κατασκευή του αρδευτικού.

Δηλαδή πρέπει τώρα, έγκαιρα, να εντοπίσουμε κακοτεχνίες ή ελλείψεις, αν αυτές υπάρχουν.

Τώρα, για παράδειγμα, ελεγκτές από Διεύθυνση Υδραυλικών του Υπουργείου Υποδομών, αν και η Διεύθυνση δεν έχει ευθύνη για το έργο, θα μπορούσαν σε συνεργασία με την επιβλέπουσα αρχή, να δουν τεχνικά το έργο.

Στόχος, να μην φύγει ο εργολάβος, αφήνοντας πίσω μη λειτουργικό έργο.

2. Ζητήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή και στον ελαιώνα, είναι απαραίτητη κίνηση, εδώ και χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης.

Άρα, το δίκτυο ΤΟΕΒ Άμφισσας οφείλει να γίνει εκ νέου λειτουργικό και ταυτόχρονα μικρές παρεμβάσεις συγκέντρωσης και διαχείρισης νερών πρέπει άμεσα να κινηθούν.

3. Προφανώς, θεωρώ ότι θα κινηθούν με ταχύτητα διαδικασίες αποζημιώσεων και προσφοράς νέων πιστοποιημένων δενδρυλλίων.

4. Βλέπω κόσμο να κόβουν δέντρα και ελπίζω η διαδικασία να έχει γίνει σε συνεργασία και υπό οδηγίες Υπηρεσιών και ΕΛΓΑ.

5. Συστήματα ευφυούς γεωργίας έπρεπε, έστω και σε υπό ενότητες περιοχών με ιδιαίτερο μικροκλίμα να έχουν εγκατασταθεί. Ίσως να είμαστε πλέον και ο μοναδικός τόπος στην ευρύτερη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας χωρίς καν ένα πιλοτικό σύστημα ευφυούς γεωργίας.

6. Έξυπνα συστήματα πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης μηχανισμών πυρασφάλειας και πάλι έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί, μετά την περιπέτεια της πρώτης πυρκαγιάς. Ελπίζουμε άμεσα να γίνει αυτοψία από αρμόδιες αρχές για τον σχεδιασμό αυτών των συστημάτων, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να είναι σε θέση λειτουργίας, πχ αισθητήρες πυρανίχνευσης, θέση με τηλεματική των γεωτρήσεων σε λειτουργία με εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας κλπ.

Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε κάτι χρόνια για παράλληλο έργο πυρόσβεσης με το αρδευτικό με τοποθέτηση κρουνών στον ελαιώνα.

7. Τέλος, ζώνες πυρασφάλειας γύρω από πόλεις και χωριά στον ελαιώνα. Βασικές υποδομές, πχ δεξαμενές νερού.

Σχέδια των ζωνών αυτών και εγκρίσεις παρεμβάσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να περιμένουμε με ταχύτητες διαδικασίες, ενώ μηχανήματα της αυτοδιοίκησης και των μεταλλευτικών εταιρειών (να μια δράση ενίσχυσης της κοινωνίας από τα Μεταλλεία) μπορούν με χαμηλό κόστος να διαμορφώσουν τις Ζώνες αυτές.

Έχουμε καταθέσει πλαίσιο για την ανάταξη του ελαιώνα.

Περιμένουμε να ακούσουμε τα χρονοδιαγράμματα των κινήσεων που ακολουθούν την τελευταία σύσκεψη.

Αφροδίτη Παπαθανάση