Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test), 4 – 8 Απριλίου 2022