Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 7 Απριλίου 2022, 10.30 – 13.00, Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας