Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test), 28 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2022