Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test), 21 – 24 Μαρτίου 2022