Μουσική βραδιά με τον Ηλία Ντόσκα και τον Γιώργο Πούλο, 25 Ιουλίου 2023, «Κελάρι», Σερνικάκι