Πανηγύρι στο Σερνικάκι, με ζωντανή μουσική, στις 22 Ιουλίου 2023