Εθελοντική Καθαριότητα στο Δροσοχώρι, στις 8 Ιουλίου 2023, 8.00