Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σερνικάκι, στις 6 Ιουλίου 2023, 18.00