Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (Άμφισσα): Η ΕΥΔΑΠ μας πρόσφερε 1.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την αγορά Λευκών Ειδών – Ευχαριστούμε!

Άμφισσα, 1.6.2023

Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • Την Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.), για 2η συνεχή χρονιά, για χορηγία ύψους 1.500 € (πλέον ΦΠΑ), για κάλυψη αγοράς λευκών ειδών, που θα καλύψουν ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αρχοντούλα Σορώκου