Μουσικές Κυριακές στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας, στις 14 Μαΐου, 28 Μαΐου και 11 Ιουνίου 2023, 18.00